Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic by sa mal z objektívnych dôvodov vylúčiť z konania a rozhodovania o predmetnej trestnej veci najmä preto, že ako advokát zastupoval Bernarda Slobodníka.

Ministerstvo spravodlivosti:

  • Lucia Žitňanská
  • Martin Butko

https://www.prinasamenadej.sk/post/show/207